Kdo se neobírá filozofií, Není člověk,ale zvíře.
Pomponacius


Sobě dobře činí,kdo činí dobře svým přátelům.
Erasmus


Čím je člověk rozumnější a lepší,tím více dobra v lidech pozoruje.
Pascal


Neboť jako dnes,tak i v dřívějších dobách lidé začali filozofovat,protože se něčemu divili.
Aristoteles


Mnoho je na světě mocného,nic však mocnějšího člověka.
Sofokles


Vzácná je šťastná doba,kdy můžeš cítit,co chceš a mluvit to ,co cítíš.
Tacitus


Je třeba být dobrým,nebo alespoň dobrého napodobovat.
Démpkritos


Ze všeho,čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života,je daleko nejdůležitější získávání přátel.
Epikúros


Nezaslouží si,aby žil,kdo nemá ani jednoho dobrého přítele.
Démokritos


Odvaha je počátkem činu,osud je však pánem konce.
Démokritos


Kdykoli se budeš chtít přesvědčit,zda jsi již něčeho dosáhl,pozoruj se,zda dnes chceš totéž,co včera.
Seneca


Je rozumný,kdo se nermoutí pro to,co nemá,nýbrž raduje se z toho,co má.
Démokritos


Nekažme si to,co máme,touhou po tom,co nemáme; nýbrž uvažme,že i to,co máme nyní,
bylo kdysi předmětem naší touhy.
EpikúrosZpět na úvodní stránku