» Na hlavní tránku HEMI-Art «

Sokol 21.3. - 19.4. | Bobr 20.4. - 20.5. | Jelen 21.5. - 20.6. | Datel 21.6. - 21.7. | Losos 22.7. - 21.8. | Medvěd 22.8. - 21.9.
Havran 22.9. - 22.10. | Had 23.10. - 22.11. | Sova 23.11. - 21.12. | Husa 22.12. - 19.1. | Vydra 20.1. - 18.2. | Vlk 19.2. - 20.3.


INDIÁNSKÝ Horoskop

  "Kruh Země" nebo "Kruh medicíny" - tak označovali původní obyvatelé amerického kontinentu svůj horoskop. Všem je jasné, nakolik byli indiáni a indiánská kultura spjata s přírodou. Přírodní cykly, jevy, zvláštnosti, ale i ty nejobyčejnější projevy "Velké Matky", nebo chcete-li "Věčné Matky" (tak indiáni nazývali Zemi) - všude tam můžeme spatřovat kořeny, výchozí body indiánského způsobu života, náboženství, mystiky, kultury, světonázoru. A tak jako indiáni chápali mystérium stvoření, počátek světa, minulost, přítomnost na základě studia přírody a vykládali pomocí metafor, hleděli i do budoucna. Vytvořili mnoho prostředků, kterými určovali věci příští. Pozorováním hvězd počínaje, přes užívaní nejrůznějších drog, šamanských praktik a třeba "kamínkovými" metodami konče. O účinnosti těchto praktik mnoho nevím. Povím vám však o neméně zajímavém artefaktu této tajemné kultury - o Indiánském horoskopu.

  Jistě si hned všimnete, že se periody (jejich začátky a konce) jednotlivých znamení shodují s Klasickým ("naším") horoskopem. Panuje domněnka, která konstatuje, že jde vlastně o jev přirozený. Oba systémy začínají ve stejnou dobu - první jarní den. Toto datum bylo důležité pro každý "přírodní národ". Je však možné, že se postupem doby obě soustavy prostě sbližovaly, až se jedna podřídila druhé (tedy v Indiánském horoskopu se začala uvádět shodná data jako v Klasickém horoskopu). To však, soudím, není pro naše potřeby příliš důležité. Ať už tomu bylo jak chtělo, podstatné je, že se nám Kruh Země dochoval a my dnes můžeme těžit z moudrosti těch, kteří přežívají už jen v mýtech a pověstech.

  Základem kruhu jsou symboly - "totemy" v podobě dvanácti zvířat. Indiáni chovali nesmírnou úctu a obdiv k těmto stvořením. Každá z bytostí byla něčím výjimečná, každá byla nositelkou a představitelkou určitých vlastností - ať už pozitivních či negativních. Ty pak byly metaforicky použity k vyjádření osobnosti toho kterého člena rodu.

  Vedle totemů jsou pak uváděny "živly" a "větry".

  Živly sloužily k základnímu rozdělení podle vlastností. Každý pak měl dbát toho, aby s nimi žil v souladu. Ke každému živlu jsou přiřazená tři znamení tvořící tzv. "klany".

  • Oheň znamená sílu, aktivitu, tvoření, vůli, činy. Jsou k němu přiřazena znamení Sokol, Losos a Sova tvořící klan Jestřába.
  • Země znamená stabilitu, racionální přístup, řád, cílevědomost. Jsou k němu přiřazeny totemy Bobr, Medvěd a Husa, které tvoří klan Želvy.
  • Vzduch znamená myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost. Jsou sním spjaty symboly kruhu Jelen, Havran a Vydra tvořící klan Motýla.
  • Voda znamená cit, emoce, empatie, duševno. Spojuje totemy Datel, Had a Vlk do klanu Žáby.
  • Větry pak rozdělují kruh na čtyři díly. Každý vítr s sebou přináší určité vlastnosti, které ovlivňují jednotlivé totemy.
  •  Východní vítr přináší cílevědomost, intuici, učení. Ovlivňuje Sokola, Bobra a Jelena.
  • Jižní vítr znamená cítění, vnímání, empatii. Má v moci totemy Datel, Losos a Medvěd.
  • Západní vítr s sebou nese poznání, soudnost. Vládne symbolům Havran, Had a Sova.
  • Severní vítr přináší uzdravení a obnovu. Sjednocuje totemy Kruhu Země Husa, Vydra a Vlk.

  Dlužno uvést, že horoskop tento nesloužil jen k poznání sebe sama či dokonce pobavení. Jak jsem již naznačil, indiáni v něm viděli nesmírnou sílu. Mohl dokonce ovlivnit i to, zda-li bude jedinec postaven do čela kmene, jakou "funkci" bude zastávat, kde bude jeho místo ve společnosti.

Rozeznáváme tedy totemy:


Zpět na hlavní stránku HEMI-Art